Användningsrätt

I priset ingår rätten att använda bilderna i fritt i Sverige inom två överenskomna användningsområden under ett år. Utökad användning eller återanvändning av bilderna efter 1 år kräver fotografens medgivande.

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen.

Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/ slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda.

Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning.

Bildköpare har inte rätt att ändra i metadata utan fotografens medgivande.

Fotografens egen användning

Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning, hemsidor om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

Återanvändning av bild

Vill köparen senare återanvända bilden eller utöka användningsområdet krävs fotografens tillstånd.